Foredrag

Udstationeringen er ikke afsluttet før familien er kommet godt på plads derhjemme. Alligevel er det ikke alle virksomheder eller familier, der har tænkt udstationeringen til ende, når de vælger at rejse ud. Ved hjemkomsten kan det på grund af manglende strategisk planlægning, være vanskeligt at gribe bare én ud af alle de bolde der er kastet op i luften.

Virksomheder og private kan med fordel booke et foredrag der tager afsæt i de problemstillinger der kan opstå ved hjemkomsten, og lade sig inspirere til at komme videre .
 

Hyppige emner ved hjemkomsten:

 • Forventningsafstemning

 • Uventet og overraskende kulturkløft

 • Længsel, sorg og savn over det der er blevet forladt i værtslandet

 • Tilpasningen til det danske institutions, - og skolesystem

 • Tilpasningsvanskeligheder for den medfølgende ægtefælle

 • Manglende strategisk planlægning for den medfølgende ægtefælle

 • Udfordringer for Third Culture Kids

Rådgivning

For at komme godt videre, kan det være nødvendigt med rådgivning og vejledning til at se de muligheder man ikke selv ser. Det gælder både for familien der skal tage fat på et nyt kapitel, men det gælder også for virksomheder der gerne vil have det bedste frem i deres medarbejdere.

 

Rådgivning for den hjemvendte familie:

 • Forberedelse til hjemkomsten

 • Coaching og rådgivning undervejs i processen

 • Akut rådgivning

 • Skræddersyede forløb for hele familien

 • Netværk for medfølgende ægtefæller

 • Karriereplanlægning for den medfølgende


Med rådgivning sikres det:

 • At familien er forberedt på potentielle udfordringer og har værktøjer til at tackle dem

 • At den medfølgende part lettere kan komme tilbage på arbejdsmarkedet ved at inddrage kompetence CV fra udstationeringen

 • En hurtig og smidig reintegration efter hjemkomsten for alle i familien

 • Samtaler og rådgivning om alle emner i fortrolighed

Det er vigtigt med rådgivning hvis:

 • Hjemkomsten belaster familiedynamikken uhensigtsmæssigt

 • Familien bliver unødvendigt presset og udfordringerne ikke kan håndteres internt eller med de nærmeste pårørende.

 • Hjemkomstperioden er en turbulent periode, hvor mange døre lukkes og hvor de nye døre er vanskelige at åbne

 • Mistrivsel i familien fjerner fokus på de muligheder hjemkomsten kan føre med sig

 • Vedvarende mistrivsel fører til livskrise og depression.


Primært for virksomheder:

 • Rådgivning og optimering af virksomhedens hjemsendelsespolitik

 • Rådgivning for virksomhedens hjemvendte medarbejdere

 • Rådgivning for virksomhedens hjemvendte medfølgende

 • Netværksgrupper for virksomhedens hjemvendte medfølgende

 • Netværksgrupper for de involverede børn